dvbb_baner.jpg

 


 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Biba dana 10.12.2019 raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

1. ODGOJITELJ/ICA na neodređeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita

3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

4. presliku domovnice

5. radni životopis

6. presliku rodnog lista

7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti na adresu vrtića: DJEČJI VRTIĆ BUBA BIBA Kalnička 2, 10370 Dugo Selo, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Ravnateljica

Andreja Čukelj

Brojač posjetitelja

danas68
jučer134
ovaj tjedan842
ovaj mjesec2384
ukupno963131

Trenutno

1
Online
Subota, 16 Listopad 2021
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com