dvbb_baner.jpg

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Biba dana 12.09.2019 raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova radnog mjesta

 

1. ODGOJITELJ/ICA na neodređeno, puno radno vrijeme - 2 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita

3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

4. presliku domovnice

5. radni životopis

6. presliku rodnog lista

7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti na adresu vrtića:DJEČJI VRTIĆ BUBA BIBA Kalnička 2,10 370 Dugo Selo roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Ravnateljica

Andreja Čukelj

Brojač posjetitelja

danas58
jučer134
ovaj tjedan832
ovaj mjesec2374
ukupno963121

Trenutno

2
Online
Subota, 16 Listopad 2021
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com